KULÜP

Fenerbahçe Spor Kulübü Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı hakkında

12 Mayıs 2022 Perşembe 18:08

Kulübümüzün 2021 yılı Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı, aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere, 28 Mayıs 2022 tarihinde saat 10.30’da, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu, Ataşehir, İstanbul adresinde yapılacaktır.
 
İlk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı, 4 Haziran 2022 tarihinde aynı yer, saatte ve aynı gündemle gerçekleştirilecektir.
 
Tüzüğümüzün 25/2 maddesi gereğince, Genel Kurul giriş kartları, soyadı sırasına göre tanzim edilmiş olarak toplantı mahallinde dağıtılacağından, üyelerimizin giriş kartlarını soyadlarına isabet eden müracaat masalarından temin etmelerini rica ederiz.

Faaliyet Raporunu indirmek için tıklayınız.
 
FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ

GÜNDEM:


(28/05/2022 Cumartesi veya 04/06/2022 Cumartesi)

1- Açılış

2- Genel Kurul Başkanlık Divanı Seçimi

3- Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı

4- 2021 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun okunması,

5- 2021 Yılı Denetim Kurulu Raporu’nun okunması,

6- 2021 Yılı Raporları Hakkında Görüşmeler

7- Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyelerinin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesinin Genel Kurul üyelerimizin oylarına sunulması,

8-Denetim Kurulu’nun 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesinin Genel Kurul üyelerimizin oylarına sunulması,

9- 2022 yılı Bütçesi ve ek bütçesinin onay için Genel Kurul üyelerimizin oylarına sunulması,

10- Mali konularda bağımsız denetim standartlarına göre denetimi üstlenecek bağımsız denetim firması seçiminin Genel Kurul oylarına sunulması,

11- Türkiye Futbol Federasyonu Delegeleri ile Özerk Federasyonların delegelerinin seçimi ve sair konularda Yönetim Kurulu’na görev süresinin bitimine kadar yetki verilmesi,

12- Tüzüğümüzün 63/2 maddesi kapsamında Kulüp üyeliğinden ihraç edilen 23029 sicil numaralı üye Erçin Çoban, 3019 sicil numaralı üye Şükrü Selman Akbulutlu ve 1436 sicil numaralı temsilci üye Mahmut Aslan Baysal’ın ihraç kararının onaylanması veya kaldırılmasının ayrı ayrı Genel Kurul üyelerimizin oylarına sunulması,

13- Kapanış