HEFORSHE

Fenerbahçe’miz Bir İlke Daha İmza Atarak “Birleşmiş Milletler Kadının Güçlenmesi Prensipleri (WEPs)” İmzacısı Oldu 

18 Mayıs 2020 Pazartesi 11:30

Kulübümüz, Birleşmiş Milletler’in kadınların tüm sektörlerde ve her düzeyde, ekonomik yaşamın içinde yer alabilmesini sağlamak adına kadınların güçlenmesini hedefleyen Birleşmiş Milletler Kadının Güçlenmesi Prensipleri (Women's Empowerment Principles - WEPs) imzacısı oldu.

Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact) ve Birleşmiş Milletler Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlenmesi Birimi (BM Kadın Birimi-UN Women) ortaklığında oluşturulan WEPs, özel sektörün küresel anlamdaki en önemli girişimlerinden biri olarak biliniyor.

Fenerbahçe Spor Kulübü olarak 2018 yılında, Koç Topluluğu şirketlerinden, WEPs imzacısı Tüpraş’ın desteğiyle küresel anlamda bir ilki hayata geçirmiş; BM Kadın Birimi’nin (UN Women) ‘Eşitliğe ancak kadınlar ve erkekler omuz omuza verdikleri zaman ulaşabiliriz’ diyerek başlattığı HeforShe Hareketi’ni desteklediğimizi açıklamıştık.

2018 yılından bu yana, Tüpraş ve HeForShe ile yaptığı iş birliği kapsamında, Türkiye’nin en büyük ve en güçlü sivil toplum örgütü olarak daha iyi bir toplum, daha iyi bir gelecek ve aydınlık yarınlar için Birlikte Eşitiz! diyen Kulübümüz; sporun gücü ile toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadınlar - kız çocukları için sayısız adım attı. Kadının Güçlenmesi Prensipleri’ni hayata geçirmek için en önemli koşullardan biri olan toplumsal cinsiyet analizi Spor Kulübümüz ve bağlı şirketlerimiz için 2019 yılında tamamlandı ve bu analize dayanarak Kulübümüzün toplumsal cinsiyete duyarlı yol haritası oluşturuldu. Sporcu, teknik ekip ve çalışanlara yönelik kapasite artırmak amacıyla toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimleri gerçekleştirildi. Farklı hedef kitlelere özel eğitimlerimiz devam etmektedir. Kapsayıcı bir spor kulübü olmak ve sporda ve sporla toplumsal cinsiyet eşitliğinin gerçekleşmesi yolundaki faaliyetlerimize devam ederken bir sonraki adımımız Kadının Güçlenmesi Prensipleri Platformu’na katılmak oldu.

Fenerbahçe Spor Kulübü olarak toplumsal cinsiyet eşitliğinin toplumların gelişmesindeki en önemli etken olduğunu kabul ediyor ve toplumsal cinsiyet eşitliğini yaşamının her alanına yaygınlaştırmak üzere üzerimize düşen sorumluluğu üstleniyoruz. Bu bağlamda HeForShe hareketinin spor alanında, küresel kapsamdaki iş birlikçisi olan Fenerbahçe’miz, geride bıraktığımız Şubat ayında Kadının Güçlenmesi Prensipleri’nin (WEPs) imzacısı olarak ülkemizde ve Avrupa’da bir ilke daha imza attı.

HeForShe ile olan işbirliğimizi, imzalamış olduğumuz Kadının Güçlenmesi Prensipleri (WEPs) ile güçlendirerek, toplumsal cinsiyet eşitliği için çalışmaları yürütmeye devam ediyoruz.

Türkiye’nin en büyük şirketi olan iş ortağımız Tüpraş da “Eşitlik için enerjimiz bitmez” sloganı ile  kadınların güçlenmesi için farkındalık yaratmak üzere, hem iş yerinde hem de topluma yönelik çalışmalar yürütmektedir.

Yönetim Kurulu Üyemiz Simla Türker Bayazıt: Kadınlar ve kız çocukları için bir buçuk yıldır yaptıklarımıza yeni bir adım daha eklemekten, WEPs imzacısı olmaktan gurur duyuyoruz

WEPs platformunun önemine dikkat çekerek açıklamalarda bulunan Yönetim Kurulu Üyemiz Simla Türker Bayazıt: “Fenerbahçe Spor Kulübü olarak sponsorumuz Tüpraş’ın desteği ile bir buçuk yıl önce BM Kadın Birimi ile bir ilki hayata geçirdik ve öncü bir spor kulübü olarak HeForShe hareketinin destekçisi olduğumuzu açıkladık.

Kulübümüz tarihi boyunca spora değer katmış, sporcular yetiştirmiş, ülkesinin geleceğine fayda sağlamış bir kulüp, aynı zamanda milyonlarca taraftarıyla Türkiye’nin en büyük sivil toplum kuruluşu olarak sosyal sorumluluk anlamında da pek çok adım atıyor. Bu adımlarla topluma dokunan Fenerbahçemizin tek bir amacı var; o da sahip olduğu marka gücü ile ait olduğu topluma ve ülkesine fayda sağlamak.

Biz toplumsal cinsiyet eşitliği, kadınlar ve kız çocuklarının güçlenmesini amaçlayan HeForShe hareketini de işte bu hedeflerle destekliyoruz.

Fenerbahçe olarak sporun gücü ile kadınlar ve kız çocuklarının hem sahalarda hem tribünlerde spora katılımlarının artması, haklarının farkında olması, kadınlara yönelik şiddetin son bulması adına sayısız adımlar attık.

Hatta o kadar önemli işler yaptık ki rakiplerimize de bu konuda örnek olduk. Kulübümüzün, bu anlamdaki son adımlarından biri de şubat ayında WEPs imzacısı olmamızdır. Bu bizim için büyük bir gururdur.

Fenerbahçe olarak çok önemli bir rol üstlendiğimiz bu konuda küresel anlamda da gelişmeleri takip ediyoruz, Birleşmiş Milletler bünyesinde oluşturulan Kadının Güçlenmesi Prensipleri (WEPs) platformunun, dünyada ve Türkiye’de yarattığı etki ve farkındalığı her geçen gün artırmasını destekliyoruz.

Kadının Güçlenmesi Prensipleri (WEPs) Nedir?

Toplumsal cinsiyet eşitliğinin toplumların gelişmesindeki en önemli etken olduğu görüşü artık uluslararası kuruluşlardan hükümetlere, sivil toplum kuruluşlarından iş dünyasına kadar her düzeyde kabul görmektedir. Bunun yanında sivil toplum, siyaset ve akademi ile birlikte özel sektör de toplumsal cinsiyet eşitliğini çalışma yaşamının her alanına yaygınlaştırmak üzere çeşitli sorumluluklar üstlenmektedir.

Şirketlerin bu sorumlulukları yerine getirmeye başladığının en önemli göstergelerinden biri de “Kadının Güçlenmesi Prensipleri (WEPs)”ni imzalayarak bu çerçevede çalışmalar yürütüyor olmalarıdır. WEPs 2030 gündemi ve de BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın toplumsal cinsiyet boyutuna yönelik kurumsal faaliyetler için öncü bir araçtır. WEPs ailesine katılarak CEO’lar toplumsal cinsiyet eşitliğine şirketin en üst seviyesinden taahhüt verirler ve de kadınları güçlendirecek iş dünyası uygulamalarını hayata geçirirler.

UN Women ve UN Global Compact ortak inisiyatifi olan WEPs, iş dünyası, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, yerel yönetimler ve kamu kurumları ile BM temsilcilerinden oluşan çok paydaşlı bir grubun bir yıllık çalışma ve müzakereleri sonunda geliştirilmiş ve 8 Mart 2010, Dünya Kadınlar Günü'nde kamuoyuna tanıtılmıştır. Bu tarihten itibaren her yıl, iş dünyası liderleri, kadın girişimciler, sivil toplum dünyası, BM kuruluşları ve hükümetler “WEPs Yıllık Konferansı”nda bir araya gelerek WEPs’i tartışmaya, geliştirmeye devam etmektedir.

7 temel prensipten oluşan WEPs, özel sektörün toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik mevcut çalışmalarını güçlendirmesine, kurumsal politikalar ve programlar geliştirmesine, mevcut çalışmalarını, temel göstergelerini ve raporlama uygulamalarını analiz etmesine katkıda bulunmayı hedeflemektedir.

7 temel prensip şunlardan oluşmaktadır:

          1.       Toplumsal cinsiyet eşitliği için üst düzey Kurumsal liderlik sağlanması
          2.       Tüm kadın ve erkeklere iş yaşamında adil davranılması, insan haklarına ve ayrım yapmama ilkesine saygı gösterilmesi; bu ilkelerin desteklenmesi
          3.       Tüm kadın ve erkek çalışanların sağlık, güvenlik ve refahının sağlanması
          4.       Kadınların eğitim, kurs ve profesyonel gelişim olanaklarının desteklenmesi
          5.       Kadınların güçlenmesi için girişimci gelişimi, tedarik zinciri ve pazarlama yöntemlerinin uygulanması
          6.       Toplumsal girişimler ve savunuculuk çalışmalarıyla eşitliğin teşvik edilmesi
          7.       Toplumsal cinsiyet eşitliğine ilişkin elde edilen başarıların değerlendirilmesi ve halka açık raporlanması

WEPs’e imza atan şirketlerin toplumsal cinsiyet eşitliği konusunu ele alırken, içinde bulundukları sektör, kurum kültürleri, toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik mevcut durumları ve etki alanları gibi pek çok farklı değişkeni hesaba katıp, hedef ve ihtiyaçları doğrultusunda girişimlerde bulunması, adımlar atması beklenmektedir.