ÇOCUK VE GENÇLİK KULÜBÜ

Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı’nın Kararına İlişkin Bilgilendirme

Son Güncellenme Tarihi: 18 Mayıs 2023 Perşembe 11:44

Değerli Genç Katılımcılarımız,

Yönergemiz gereği Eylül ayında gerçekleştirmeyi planladığımız Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantımız ile ilgili Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulumuzca alınan karar aşağıdaki şekildedir:
 
“7244 sayılı Yeni Koronavirüs (COVID-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“Kanun”) ile; yaşanan pandemi nedeniyle dernek genel kurulları gibi çok katılımcı içeren dernek faaliyetleri ertelenmiş olup, anılan faaliyetler bahse konu Kanun’u takiben çıkartılan İç İşleri Bakanlığı genelgeleri ile sırasıyla 24.07.2020, 31.10.2020, 30.11.2020 tarihlerinde olmak üzere üç kez daha ertelendiğinden, Kanun ve Genelgeler takip edilmek suretiyle ve anılan mevzuattaki aynı gerekçeler ile ve ayrıca yaşanan salgının Fenerbahçe Çocuk ve Gençlik Kulübü katılımcıları ile aileleri nezdindeki etkilerini en aza indirgemek, olası bir bulaşmanın ve hastalığın yayılmasının önüne geçilmesi adına işbu Karar tarihine kadar gerçekleştirilemeyen Fenerbahçe Çocuk ve Gençlik Kulübü toplantı ve seçimlerinin; İçişleri Bakanlığı tarafından alınan talimatlar doğrultusunda şimdilik 28.02.2021 tarihine dek yeniden ertelenmesine, erteleme sona erdikten sonra genel kurul dahil toplantılar yapılmasına izin verilmesi halinde ise, seçimin yapılabilmesi durumunda göreve gelecek olan Çocuk ve Gençlik Kulübü Başkanı ile Yürütme Kurulu’nun görev sürelerinin olağan 1 yıllık görev sürelerinin yarısından azına tekabül etmesi halinde, Fenerbahçe Çocuk ve Gençlik Kulübü mevcut yönetiminin Fenerbahçe Çocuk ve Gençlik Kulübü Yönergesi’nde belirlenen yeni seçim dönemine kadar görevlerinin devamına karar verilmiştir.”
 
Sağlıklı günler dileriz.