KULÜP

Nurizade Ziya Songülen
1907 - 1908
Ayetullah Bey
1908 - 1909
Tevfik Haccar Taşçı
1909 - 1910
Hakkı Saffet Tarı
1910
Galip Kulaksızoğlu
1911
Osman Fuat Efendi

Onursal Başkan

1911 - 1913
Emirzade Arif
1911 - 1912
Mehmet Hulusi Bey

Genel Başkan

1913 - 1914
Dr. Hamit Hüsnü Kayacan
1913 - 1914
Sabri Toprak

Genel Başkan

1915 - 1934
Dr. Nazım Bey
1915 - 1916
İ. Refik A. Nuri Sekizinci
1918 - 1919
Ömer Faruk Efendi

Onursal Başkan

1920 - 1924
Şükrü Saracoğlu
1934 - 1950
Ali Muhittin Hacıbekir
1950 - 1952
Osman Kavrakoglu
1952 - 1953
Bedii Yazıcı
1953 - 1954
Osman Kavrakoğlu
1954 - 1955
Zeki Rıza Sporel
1955 - 1958
Agah Erozan
1958 - 1960
Medeni Berk
1960
Hasan Kamil Sporel
1960 - 1961
Razi Trak
1961 - 1962
Dr. İsmet Uluğ
1962 - 1966
Faruk Ilgaz
1966 - 1974
Emin Cankurtaran
1974 - 1976
Faruk Ilgaz
1976 - 1980
Razi Trak
1980 - 1981
Ali Şen
1981 - 1983
Faruk Ilgaz
1983 - 1984
Fikret Arıcan
1984 - 1986
Tahsin Kaya
1986 - 1989
Metin Aşık
1989 - 1993
Güven Sazak
1993 - 1994
Hasan Özaydın
1994
Ali Şen
1994 - 1998
Aziz Yıldırım
1998 - 2018
Ali Y. Koç
2018 -
  

* NOT:
Fenerbahçe kulübünde başkanlık makamı kuruluşundan itibaren gerek yetki ve unvan, gerek hukuk bakımlarından değişik tanımlamalar içermiş ve göstermiştir. 1923 yılında yeni düzenlenen tüzüğümüzde “başkanlık makamı” kaldırıldı. Onun yerine başkanı olmayan 3 kişilik bir yönetim kurulu oluşturulmuştur. Seçilen bu üç kişilik yönetim kurullarında genel sekreter olarak görev alanlar aynı zamanda kulüp başkanı gibi hareket etmişlerdir. 1923-34 arası genel sekreterlik yapan bu saygıdeğer Fenerbahçeliler şunlardır. Nasuhi Esat Baydar 1924-25; Ali Naci Karacan 1926-27; Muvaffak Menemencioğlu 1927-32; Sait Selahattin Cihanoğlu 1932-33; Hayri Celal Atamer 1933-34

Resmi sitemizde, eski yıllardan gelen ve genel sekreterleri başkan gibi gösteren bir liste vardı. Bu birbirinden değerli ve başkan gibi algılanan saygın kişilikleri Fenerbahçe başkanları listesinden çıkarttık. 1923 tüzüğünün TEŞKİLAT bölümünün 2. Maddesi şöyledir: (İDARE HEYETİ: katip-i umumi, umumi kaptan ve muhasebeciden mürekkep olup kulübü idare ve hükümete karşı temsil eder. –Yönetim Kurulu: Genel sekreter, genel kaptan ve muhasebeciden oluşmuş olup kulübü yönetir ve hükümete karşı temsil eder-) İşte bu maddede de görüldüğü gibi tüzükte başkanlık kaldırılmıştır. Bu nedenle kulüp başkanının yapması gereken iş ve çalışmaları 1934 yılındaki yeni tüzük düzenlenene kadar genel sekreterler başkan gibi üstlenmişlerdir.

Bu gerçekler çerçevesinde Sayın Ali Koç Fenerbahçe Spor Kulübü’nün tarihteki 33. başkanıdır.