KONGRE ÜYELİĞİ

Yeni Tüzüğümüz Kapsamında Üyelerimize Önemli Bilgilendirme

22 Aralık 2023 Cuma 10:00

Değerli Üyemiz,

9 Eylül 2023 tarihinde gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul Toplantımızda kabul edilerek Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından onaylanan Kulüp Tüzüğümüzün 70. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi uyarınca;

üyenin toplamda 3 (üç) yıllık muaccel yıllık aidat borcunu ödememiş olması halinde üyelik kaydının silineceği düzenlenmektedir.

Tüzüğümüze eklenen Geçici 1. Madde uyarınca; en az 3 (üç) yıllık muaccel aidatını ödememiş olan üyelerin üyelik kaydının silinmesine dair düzenleme, işbu Tüzüğün yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 (üç) ay süre ile uygulanmayacaktır.

Bu süre içerisinde muaccel olmuş yıllık aidat borcunu eksiksiz şekilde ödeyen üyenin üyelik kaydı silinmeyecektir.

İlgili maddede yer verilen üç aylık süre 9 Aralık 2023 tarihi itibarıyla sona ermiştir.

En az 3 (üç) yıllık muaccel aidatını ödememiş olan üyelerimize gerekli bildirimler yapılmış olup belirlenen süre içerisinde aidat borcunu ödemeyen üyelerimiz bakımından Tüzüğümüzün 70. Maddesinin uygulama alanı bulacağını bir kez daha önemle hatırlatmak isteriz.
 
Fenerbahçe Spor Kulübü