KULÜP

Kamuoyu Bilgilendirme

02 Temmuz 2022 Cumartesi 14:35

e-devlet üzerinden yapılan sorgulama neticesinde dernek statüsünde olan spor kulüplerinin durumunun “fesih” şeklinde; kongre üyelerinin üyelik durumlarının da “pasif üye” şeklinde göründüğü bilgisi üzerine bu bilgilendirmeyi yapıyoruz.

Bu bağlamda 22 Nisan 2022 tarihli 7405 sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu ile spor kulüpleri dernek statüsünden çıkarılarak yeni bir özel hukuk tüzel kişisi olan “spor kulübü” olarak yapılandırılmıştır.

Söz konusu kanunun geçici 1. maddesi gereğince kanunun yürürlüğe girdiği 26 Nisan 2022 tarihinden itibaren en geç üç ay içinde spor kulüplerinin, İçişleri Bakanlığı nezdindeki dosya ve kayıtlarının Gençlik ve Spor Bakanlığına devredilmesi gerekmektedir.

Bu kapsamda; İçişleri Bakanlığı tarafından spor kulüplerine ait dosya ve kayıtların Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerine fiziki olarak devri yapıldığı anda bu kulüplerin kayıtları ‘fesih’ durumuna getirilmektedir.

Yaşanan bu aksaklığın geçiş sürecinden kaynaklandığını; Gençlik ve Spor Bakanlığı teknik alt yapı çalışmalarının tamamlanması ile hem kulüplerin hem de kulüp üyeliklerinin e-devlet kayıtlarının güncelleneceğini kamuoyunun ve üyelerimizin dikkatine sunarız.

Saygılarımızla.