KULÜP

Başkan Yardımcımız Mehmet Burhan Karaçam’ın Yüksek Divan Kurulu’nda Yaptığı Konuşma

02 Şubat 2019 Cumartesi 16:53

Başkan Yardımcımız ve Kurumsal Yapılanmadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyemiz Mehmet Burhan Karaçam, Faruk Ilgaz Tesisleri’nde yapılan Yüksek Divan Kurulu Ocak Ayı Olağan Toplantısı'nda Divan Kurulu üyelerine hitap etti.

Kulübümüzün mali durumuyla ilgili bilgiler veren Mehmet Burhan Karaçam şu ifadeleri kullandı:

"Mali tablolarımız yeni tamamlanıyor. Denetimden geçecek. Sonrasında Yönetim Kurulu’nda görüşeceğiz. Bundan sonraki ilk Yüksek Divan Kurulu Toplantısı’nda ve Mali Genel Kurulumuzda sizlere sunulacak.
Futbol A.Ş’nin kasım sonu rakamları sonuçlandı. Bunlarla ilgili özet bilgi vereceğim. Çünkü aralık ayı içerisinde KAP’a bildirildi. Ayrıntılarına girmek isteyen üyelerimiz, bizim yönetimimizdeki ilk 6 aylık dönemi rahatlıkla izleyebilirler. Sonrasında Fenerbahçe Spor Kulübü’nün tüzük maddelerini normatif hükümler üzerinde bir takım değerlendirmelerde bulunmak istiyorum. Bunlar raporlama ve denetim açısından, daha sonra tüzüğe göre bütçelerimiz ve fiil sonuçlarımız sizlere nasıl raporlanmış; geçmiş dönemde ve bundan sonra nasıl olacak onlara değineceğim. Bundan sonraki dönemde neler yapmayı planlıyoruz, ilkelerimiz, hedeflerimiz neler, bunları sizlerle paylaşacağım.

Öncelikle Futbol AŞ’nin Kasım 2018 bilançosu:
Kısa vadeli ve uzun vadeli borçlarımızda artış var. Bu artışın tamamına yakın kısmı kur ve faiz etkilerinden kaynaklanıyor. Ağustos ayında kurların sıçraması ve devamında bunu takip eden faiz artışları; borçlarımızı olumsuz etkiledi. Özellikle banka kredilerin büyük bir bölümü döviz cinsinden. Kurlarda her 1 liralık artış bizde 300 milyon gibi bir zarara neden oluyor. Allah’tan döviz kurları biraz düştü ve biraz stabil hale geldi.

Sevindirici husus, 17 bin kişinin katılımıyla ve Sayın Başkanımızın Kulübümüze, derneğimize yapmış olduğu hibe sonucu gerçekleştirilen sermaye artışıyla birlikte bizim sermaye artışının sonucu olarak, öz kaynaklarımız bir önceki seneye göre 300 küsur milyon artış gösterdi. Dolayısıyla bu birikmiş zararımızda o ölçüde düştü. Bununda karşılığında dönem varlıklarımızda büyük ölçüde artış oldu. Bunun önemli bir kısmı da dernekten Futbol AŞ’nin alacağı.

Kar-zarar ve gelir gider tablosuna baktığımız zaman;
Burada hep olumlu sonuçlar görüyoruz. Futbol AŞ’nin gelirleri 6 aylık süreçte 308’den 504’e çıkmış. 200 milyon kadar olumlu bir artış var. Brüt karımızda da 100 küsur milyon artışımız var. Faaliyet karımızla bunların sonucunda 60 milyon bir artış gözlendi. Bu dönemde finansman giderlerini 17-20 milyon gibi bir zarar artışı ile kontrol altında tutabildik ki bunun çok çok daha yüksek olması gerekiyordu bu dönemde. Sonuç olarak dönem zararını bir önceki yılla karşıladığımızda 95’ten 55’e, aşağı yukarı 40 milyonluk orada da bir tasarruf, olumlu sonuç elde ettik. Bunlar çok kısa ve özet bilgiler. İlk 6 ayda ülkemizdeki olumsuz koşullara rağmen Futbol AŞ tarafından konunun olabildiği kadar kontrol altında tutulduğu ve sadece 1 kredi alındığı o da 50 milyon dolar civarında. O kredinin de yeni bir kredi olmasına rağmen borç bakiyelerinde yeni bir artış olarak değil; diğer borçları kapatmada kullanıldığı için, borçlarda artış gerçekleştirmedi.

Kritik durumumuz elbette devam ediyor. 3-5 ayda; 1-2 senede ortadan kaldırılabilecek gibi değil. Ona sunumun en son bölümünde değineceğim.

Tüzük maddeleri-raporlama ve denetim:

Şeffaflığımız ilkemiz gereği bunların üzerinde daha da duracağız.   Tüzükte 19/c maddemiz çok önemli. Burada da 3 önemli unsur var.

1-Raporlamalar- Mali tabloların hazırlanması. Uluslararası Finansal Raporlama standartlarına göre olacak. 
2- Konsolide olacak. Bütün Fenerbahçe grubunu bir araya getirecek ve de bağımsız denetimden geçecek.  Bu olmazsa olmaz. Bugüne kadar bunlar hiç yapılmamıştı. Biz ilk defa bu raporu mayıs sonu itibariyle hem 2017, hem 2018 itibariyle bunu yaptık. Bir önceki toplantıda sonuçları sizlerle paylaştım.  2. Rapor, 31 Aralık 2017 ve 31 Aralık 2018 dönemini kapsayacak. Mali genel kurul tarihimiz, muhasebe yılımız her sene 31 Aralık’ta bitiyor. Bu çalışmaya başlandı. Devam ediyor. Bu çalışma epey zaman alacak bir çalışma. Bu çalışmanın yapılabilmesi için öncelikle yılın tamamlanması sonra o yılla ilgili mali tabloların hazırlanması, sonra onların bağımsız denetim şirketine -ki bizde Earns & Young- verilmesi ve sonra onların da uluslararası denetim standartlarına göre denetlemeleri gerekiyor. Bunlar hep zaman alan konular. 2-3 ay arasında süren bir süreç. Tamamlanması şubat sonu, mart gibi olacak. Dolayısıyla o nedenle yıl sonuyla ilgili sizlere bilgi sunamıyoruz. Bunu Nisan’da Yüksek Divan Kurulu’nda sunacağız ve mayısta genel kurul toplantısında kapsamlı şekilde bunları bildireceğiz.
Enteresan bir durumumuz var. Biliyorsunuz tüzüğümüzde bir takım maddeleri günün koşullarına uyarlayacak şekilde, bir takım ihtiyaçları karşılayacak şekilde ve maddeler arasında uyum sağlayacak şekilde yeniden düzenliyoruz. Bunları bir öneri olarak sizlere getireceğiz. Elbette kararlar genel kurul tarafından verilecek. Sizlerden de öneri alacağız bu süreç içerisinde. Burada kendi alanımı ilgilendiren çok önemli bir konu var o da; mali yıl sonu tarihi. Bu tarih 31 Mayıs mı olacak Futbol Anonim Şirketi’nde olduğu gibi yoksa 31 Aralık mı olacak. Bugüne kadar Futbol A.Ş.’nin yılı hazirandan mayısa kadar bir futbol sezonu için düşünülmüş. Halbuki derneğimizin faaliyet tarihi ise 1 Ocak-31 Aralık. Biri mayısta biri aralıkta bitiyor. Bunları konsolide yapmak oldukça zor. Bunlardan birini seçmek durumundayız. Bunu burada özellikle dile getiriyorum çünkü önümüzdeki dönemde yeni tüzüğümüzü hazırlarken ve bu önerileri sizlere getirirken sizin de bu görüşleri oluşturmanız lazım. Teknik olmakla birlikte bir takım tercihler de rol alabilir. Bunu bilmemiz lazım. Birinden birine karar vermek durumundayız. Bu raporları konsolide olarak aynı tarih itibarıyla hazırlayacağız. 
31 Mayıs mı yoksa 31 Aralık mı sorusu neden önemli? 31 Mayıs olursa denetim dönemi haziran, temmuz ve ağustos aylarına sarkacak. Genel kurul ağustos sonu veya eylül başı olsa herhangi bir yeni yönetimin devreye girmesi halinde bu yeni yönetimin görev alacağı süre ekimden itibaren olacak veyahut eylül ortasından itibaren olacak. Bu ne demek? Özellikle ana faaliyet sahamız olan futbolla ilgili transfer sezonunun tamamlanması demek. Yani yeni yönetim bunu devraldığında transfer sezonu bitmiş demek. Ne yapıldıysa yeni yönetimin onunla 1 sene yaşaması demek. Ne kadar olumlu, ne kadar olumsuz bunları takdir etmek gerekiyor. 31 Aralık olduğu takdirde ise denetim döneminin mali tablolarının ocak, şubat ve mart hazırlığıyla birlikte mart sonu sonuçlanabileceği, genel kurulun mart sonu, nisan gibi yapılabileceği, yeni yönetimin de nisan içinde göreve gelmesi halinde futbol transfer sezonunun başladığı hazirana kadar 2 aylık hazırlanma zamanı veriyor. Ama sezonun da ortasında olmuş oluyor ya da sezonun sonuna gelinmiş oluyor. Dolayısıyla ikisinin de artıları ve eksileri var. Önümüzdeki 5-6 aylık süre içinde birini tercih etmek durumunda kalacağız. Bunu özellikle belirtmek istedim.
Gelelim tüzüğümüzdeki raporlamayla ilgili bir takım maddelere. 
-19/c FBSK’nın Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS), yıllık konsolide finansal tabloları ve bağımsız denetimi
19/d FBSK’nın iştiraklerinin UFRS’ye göre hazırlanmış finansal tabloları ve bağımsız denetimi
Burada UFRS neden önemli? Çünkü geçen divan kurul toplantısında denetim kurulumuzun bir eleştirisi ve önerisi geldi. Burada tahakkuk bazında muhasebe tutulmuyor, nakit bazında yani ödedikçe giderleri realize ediyorsunuz, ödemiyorsanız gider yokmuş gibi kabule diliyor. Dolayısıyla bunun UFRS’ye dönmesi lazım dedi ki biz bunu 1 Ocak’tan itibaren uygulamaya aldık. 
19/f Bütçenin (Dernek/konsolide?) Yönetim Kurulu tarafından hazırlanması ve Genel Kurul onayı
Burada şu ayrım yapılmamış, belirtilmiyor ama aynı grup içinde, 19. madde içinde. Bütçenin sadece dernek bütçesi mi yoksa konsolide bütçe mi olup olmayacağı belirtilmemiş. Bugüne kadar sizlere ve genel kurula sunulan bütçeler konsolide bütçeler değil, tüm kulübü ilgilendiren bütçeler değil. Sadece dernek bütçesi size gelmiş. Raporlama konsolide istenirken bütçe dernek bütçesi olarak onaylamış Burada çok büyük bir uyumsuzluk var. Bu önemli.
Diğer hükümler,

66/1 Kulübün mali illerinin genel kurul tarafından kabul edilmiş bütçe (dernek / konsolide ?) çerçevesinde yönetilmesi gerekmektedir. 66/4’te ise şöyle bir madde var: Yönetim Kurulu bütçe dışı harcama yapamaz. Bütçede ne varsa o sınırlar içinde kalmak zorunda. Bütçe dışı harcama ancak Genel Kurulca kabul edilecek ek bütçe ile yapılabilir. Onaylanmak bütçe ne ise ona bağlı kalmak durumunda. Ona bağlı kalmayacaksa ek bütçe talebiyle Genel Kurul’a gelmesi lazım. Yönetim Kurulu cari yıl bütçesinin ancak %10’u kadar borçlanabilir. Bunun ötesinde de borçlanamaz. Kur farkları ve iştirak/sabit kıymet yatırımları bunlara dahil değildir. Ne olacağı bilinmediği için bütçeye dahil değildir. 66/5 maddesi ise, ‘tüzüğe aykırı hareket eden Yönetim Kurulu, bütçe dışı harcamaların tamamından müştereken ve müteselsilin sorumludur’ diyor. Spor yasasında birtakım değişiklikler yapılması konuşuluyor. Bu kaynakları kullanan Yönetim Kurulu Üyelerine de birtakım sorumluluklar getirilmesi konuşuluyor. Bizim tüzüğümüzde var bu. Bu sorumluluk Yönetim Kurulu Üyelerine verilmiş. Biz bugün yapılmak istenen yasadaki değişikliklerin çok önündeyiz. Denetim Kurulu ile ilgili de birtakım hükümlerimiz var. ‘Faaliyetlerin kulüp tüzüğüne uygunluğunun, hesap ve kayıtların doğru tutulduğunun her 3 ayda bir denetlenmesi ve sonuçlarının raporlanması’ sorumluluğu var. Tüzüğe uygun tutulduğunun ve raporlandığının sorumluluğu verilmiş. 44/1b’de de, ‘yıllık denetim raporunun hazırlanması ve Yönetim Kurulu’nun ibra edilip edilmemesi ile ilgili açık ve kesin görüşün Genel Kurul’a bildirilmesi’ var. Tüzük, tüzüğe uygunluk ve bu uygunluğun Yönetim Kurulu tarafından yerine getirildiğine dair Denetim Kurulu’nun görüşü isteniyor ki Genel Kurul’da ibra edilsin. Tüzüğümüz bu şekildeyken, bizim bütçemiz ve fiili raporlamalarımızın geçmiş dönemlerde nasıl olduğuna bakalım. Tekrar bir özetlemekte yarar var.  Temel prensipleri UFRS, konsolide, bağımsız denetim olacak. Bütçe dışı harcama yok. Bütçenin ancak %10’u kadar borçlanabilir. Aksi takdirde ek bütçe istemesi lazım. Ek bütçe, yalnızca Genel Kurul onayına bağlı. Tüzüğe uygunluğun raporlanması, Denetim Kurulu sorumluluğunda. Son olarak Yönetim Kurulu, müşterek ve müteselsilin tüzüğe uygun hareket etmekle sorumludur. Bakalım ne olmuş?   2015-2016-2017 ve 2018 senelerinin bütçesi mevcut.

Çünkü bu yılın bütçesi önceki yönetim tarafından yapılmış.  Bunları ben 27 Temmuz’da yaptığım sunumda da sizlerin dikkatine getirmiştim. Gelir-gider olarak bütün yıllar itibarıyla eşit denk bütçe yapılmış. Gelirlerimiz, giderlerimizin hep altında kalmış ve biz her sene gider fazlası vermişiz. Her zaman gelirimize göre daha fazla giderimiz olmuş. Şimdi ne bütçelemişiz, ne raporlanmış ve gerçek durumun ne olduğuna bakacağız. 2015 yılında 257 Milyon bütçelenirken 270 Milyon raporlanmış. 22 Milyonluk kur zararını da düşünce orada raporlananda bütçe içinde kalınıyor fakat gerçek rakam bu değil. Gerçek rakam; 279,8 yani 280 Milyon oluyor. Bunun sonucunda da 9 Milyon kadar bir rakam buradan 2016 yılına kaydırılmış. 2016’da da gerçek rakam 271 Milyon değil, 318 Milyon. Bu sefer 47.3 Milyon sonraki senenin geliri gibi aktarılmış. 2017’de ise, 47 olan rakam 499 yani 500 Milyon ve buradan 102 Milyon bir sonraki yıla aktarılmış. Biz, bu rakamları ve tespitlerimizi Denetim Kurulumuz ile de paylaştık. Bu toplantıdan sonra onlara resmi olarak da yazacağız. Aynı zamanda da bağımsız denetim şirketimize de bildirdik. Bizim tespitlerimizin bağımsız denetim kurulları tarafından da kontrol edilip bir sonraki toplantıda sizlere raporlanması için. Bizim değerlendirmemize göre, 19/c maddesine uyulmadığı, bütçe dışı talepler için Denetim Kurulu’na başvurulmadığı, 66/4. maddede geçen ‘bütçenin ancak %10’u kadar borçlanabilir’ hükmüne uyulmadığı tespitlerinde bulunduk. Bunlara uyulmuş olsaydı borç rakamlarımızın, birikmiş zarar rakamlarımızın buralara kadar gelmesi mümkün olmazdı. Sonuç olarak, söyleyeceğim rakamlar tam kesinleşmiş rakamlar değil. Bizim kayıtlarımızdan tespit ettiklerimiz. Bir kısmı nakit bazlı tutulduğu için bu rakamları tam tespit edemiyoruz. Ama bir iki ay içinde bunlar sonuçlanacak. Yaklaşık olarak mayıs sonundaki rakamlarda gibiyiz.  Rakamlar üç aşağı beş yukarı oynar. Geçmiş yıllardan kalan 3 Milyar kadar bir borcumuz var. Cari giderimiz aşağı yukarı 11,5 Milyar TL civarında. Bu kur artışlarına çok bağlı. Cari gelirlerimiz yaklaşık 600-700 milyon civarında yani giderlerimizin 600-700-800 milyon kadar daha altında ve bunların büyük bir bölümü de temlik edilmiş durumda. Yani bu gelirlerin büyük bir bölümü bu 3 milyarlık kredilerin geri ödenmesi için 2023 yılına kadar temlik edilmiş durumda. Bizim bir de yeni bir tespitimiz var. Bunlar bilançoda yer almıyor ancak bunlar bizim taahhütlerimiz, borçlarımız. Bunların da toplamı 580-600 milyon arası, çünkü büyük bir kısmı Euro. Bunlar da oyuncularla yapılan uzun yılları(yani birden fazla yılı) alan sözleşme sonucu girilmiş olan taahhütlerdir. Bunlar bilançolara borç olarak girmiyor ama biz o sözleşme süresi için bunları ödemekle yükümlüyüz. Bir de sırtımızda bu kadar bir yük daha var. Dolayısıyla bunların hepsi toplandığında yaklaşık 4-4,5 Milyar gibi bir rakamı bizim bir şekilde önümüzdeki dönemlerde, yıllarda çevirmemiz lazım. Şimdi bunu nasıl çevireceğiz ya da nasıl bir çözüm getireceğiz? Bunun tek bir çözümü yok, sihirli bir çözümü de yok. Uğraşacağız, mücadele edeceğiz. Birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde olacağız. Başka bir yolumuz yok.

Biz, yönetim olarak ne yapıyoruz? Biz yönetim olarak; mali disiplini kurmaya çalışıyoruz ve bunu büyük ölçüde kurduk. Ama daha kat edeceğimiz mesafe var, özellikle de bütçe açısından. Yeni gelir kaynakları temin etmeye çalışıyoruz. Büyük ölçüde Başkanımızın da desteğiyle bu gelir kaynaklarını temin ettik. Zaten başka türlü bu ayları geçirebilmemiz mümkün olmazdı. Bu döneme kadar yapılmış olan gayrimenkul yatırımlarından kulübümüz faaliyetlerine direkt katkıda bulunmayacak olanları likidite etmenin yollarını arıyoruz. Tabii içinde yaşadığımız ekonomik şartlar ve koşullar o kadar cazip değil. Bunları doğru değerlerle likidite etmemiz gerekiyor, onun için de ayrı bir ekibimiz, bunun üzerinde uzman arkadaşlarımız, yetkin arkadaşlarımız çalışıyorlar. Bir de bir kampanya hazırlığı içerisindeyiz. Bu kampanyanın ayrıntılarına şu anda giremiyorum. Bu kampanyayı mart gibi planlıyoruz. Ama çok geniş bir gönüllü kadrosu, hem profesyonel hem bizler hem de gönüllü kadrosu kendi genel kurul üyelerimiz arasından ve diğer kurullarımızdan büyük ölçüde katkı alıyoruz. Yönetimimiz adına çok teşekkür ederim. Bu kampanyayla ilgili çalışmalarımız sürüyor. Çok kapsamlı bir kampanya olacağı için de bu konu biraz zaman alıyor.
Şimdi de özet bilgi olarak sizlere biraz ayrıntılar vermek istiyorum. Yükümüzün çok ağır olduğunu biliyoruz. Bunu bir defalık işlemle, kampanyayla, hareketle üzerimizden kaldıramayacağımızı da biliyoruz. Bu yıllara yayılacak, onun için uzun soluklu bir mücadele bizim girdiğim. Ama güveniyoruz ve yapacağız. Bununla ilgili olarak farklı bir model tasarladık. Bu öyle bir model ki sonuç itibariyle camiamızın gücünü ortaya çıkaracağız. Sadece Türkiye için değil, bütün dünya da bunu görecek: ‘Fenerbahçe neymiş, neleri yapabilir, nelere kadir?’ bunu görecek. Bugüne kadar bu boyutta hiç görülmemiş, hiç denenmemiş bir model ortaya çıkardık. Belki de diğer ülkelerde benzer durumları yaşayan kurumlar için de bir örnek olur ve Fenerbahçemiz bu şekilde de tarihe geçer. Hedefimiz tüm Fenerbahçelilerin ve dostlarının bu yükün taşınmasında birlik, beraberlik ve dayanışma içinde olmasını sağlamak. Başka türlü bu işin altından kalkamayacağız. Buna gönülden ve gönüllülerimizin katkılarıyla ulaşabileceğimize inanıyoruz. En büyüğünden en küçüğüne kadar kendi imkanları içinde gönülden katkıda bulunabileceği bir yapıyı, büyük bir gönüllü ekibiyle tasarlamaktayız. Amacımız çocuklarımızın, gençlerimizin geleceği için, mali bağımsızlığımız için ihtiyacımız olan bu fonu yıllara yayarak gerçekleştirebilmek. Bunu gerçekleştirmek zorundayız. Değerli Divan Kurulu Üyelerimiz, değerli Fenerbahçeliler, sadece burada olanlar değil bizleri televizyondan da izleyenler, bunu gerçekleştirmek zorundayız. Gerçekleştireceğimize de inanıyoruz. 1919 ülkemizin bağımsızlığı için ilk adımların atıldığı yıl oldu. 2019 da Fenerbahçemizin mali bağımsızlığı için atılacak ilk adımların yılı olsun. Hepinize saygılar sunuyorum.”
Fotoğraflar: Burak Saltık