HEFORSHE

“Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Kurum Rehberi”nin lansmanı yapıldı

18 Haziran 2021 Cuma 19:59

​Tüpraş’ın desteği, HeForShe Türkiye ve Kulübümüz iş birliği çerçevesinde geliştirilmiş olan “Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Spor Kurumu Rehberi"nin tanıtımı çevrimiçi bir lansmanla gerçekleştirildi. Kulübümüzü temsilen İnsan Kaynakları Direktörümüz Önder Birgül'ün katıldığı lansmanda BM Kadın Birimi üst düzey yöneticileri ve spor dünyasının uluslararası öncü isimleri yer aldı.

Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (BM Kadın Birimi- UN Women), spor kurumlarının toplumsal cinsiyete duyarlı uygulamaları hayata geçirebilmeleri, kadın ve kız çocuklarının sporla ve sporda güçlenmelerine destek olmaları için adım adım bir yol haritası sunan “Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Kurum Rehberi”ni yayınladı. BM Kadın Birimi Türkiye’nin HeForShe Hareketinin bir parçası olan bu rehber, Tüpraş’ın desteğiyle HeForShe ve Fenerbahçe Spor Kulübü iş birliğinden yararlanılarak hazırlandı.

HeForShe Türkiye Koordinatörü Sinem Aydın’ın sunuculuğuyla gerçekleştirilen lansman etkinliği, BM Kadın Birimi Avrupa ve Orta Asya Bölge Direktörü Alia El-Yassir’in açılış konuşmasıyla başladı. Rehberin tanıtımını ise yazarı olan Prof. Dr. Canan Koca gerçekleştirdi. Etkinlik, spor ekosisteminden, dünyanın önde gelen aktörlerinin yer aldığı iki panel ile devam etti.

Moderatörlüğünü BM Kadın Birimi Programlar Yöneticisi Zeliha Ünaldı’nın yaptığı ilk panelde Fenerbahçe Spor Kulübü, UNESCO, BM Kadın Birimi, FIFA ve IOC temsilcileri, rehberin Nesiller Boyu Eşitlik için Spor Girişimi prensiplerinin uygulanması için nasıl bir araç olduğunu tartıştılar.

İnsan Kaynakları Direktörümüz Önder Birgül, Kulübümüz ile HeForShe işbirliğiyle geçen üç yıllık süreci anlattı. "HeForShe Türkiye ile üç yıldır süregelen işbirliğimiz, bugün lansmanını yaptığımız Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Spor Kurumları Rehberi’ne veri sağlamıştır." diyen Önder Birgül, “2018 yılından beri Fenerbahçe Spor Kulübü olarak Tüpraş’ın desteğiyle, Birleşmiş Milletler Kadın Birimi tarafından yürütülen HeForShe hareketinin Türkiye’de spor alanında ilk ve tek destekçisiyiz. Geçtiğimiz üç yılda daha iyi bir dünya, daha iyi bir gelecek için kadın-erkek eşitliği konusunda hayata geçirdiğimiz adımlarla sporda ve toplumda öncü ve örnek olduk. Başkanımız Ali Koç’un liderliğinde, Yönetim Kurulu Üyemiz Simla Türker Bayazıt’ın sorumluluğunda, kadınlar ve kız çocuklarının her alanda eşit haklara sahip olmaları adına, küresel bir kampanyanın savunuculuğunu yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Peki bu yolculuk nasıl başladı, nerelere geldi? Kapsayıcı bir spor kulübü olmak için neler yaptık? Şimdi size 4 aşamadan oluşan yolculuğumuzdan bahsetmek istiyorum.

İlk aşamada Toplumsal Cinsiyet Analizi yer almaktadır. Birleşmiş Milletler ve Avrupa Konseyi uluslararası spor politika belgelerinde kabul edilen 5 stratejik alanda, 117 gösterge kullanılarak, birçok nicel ve nitel veri toplandı ve analiz edildi. Böylece, ulusal ve uluslararası arenada ilk sayılabilecek örnek bir çalışma olarak, Toplumsal Cinsiyet Analiz Raporu ortaya çıktı. Bazı verilere değinmek gerekirse, Fenerbahçe’de toplam sporcu sayısının % 35’i kadındır. Yönetici pozisyonunda kadın oranı % 26’dır. Fenerbahçe bünyesindeki şirketlerde, tüm pozisyonlarda kadın oranı % 33’tür. Bu analiz çalışması sayesinde, mevcut durumun fotoğrafını çekmiş, güçlü ve gelişim alanlarımızı tespit etmiş olduk. Şu anda, raporun 2021 versiyonu için çalışmaya, veri toplamaya devam ediyoruz. HeForShe Türkiye ile üç yıldır süregelen işbirliğimiz, bugün lansmanını yaptığımız Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Spor Kurumları Rehberi’ne veri sağlamıştır. Böylece Kulübümüz, spor kurumları tarafından toplumsal cinsiyet eşitliği çabalarının güçlenmesine katkıda bulunmuştur.
 
Yolculuğumuzun ikinci aşamasında Eğitimler & Seminerler yer almaktadır. Toplumsal cinsiyet eşitliğini kurumsal kültür haline getirmek adına, Kulübümüz çatısı altında görev yapan 24 gönüllü çalışanımız, aldıkları eğitici eğitiminin ardından sertifika alarak iç eğitmen oldular ve çalışanlarımıza toplumsal cinsiyet eşitliği seminerleri vermeye başladılar. AÇEV yani Anne Çocuk Eğitim Vakfı ile yürütülen eğitim programları dahilinde, Yönetim Kurulumuz başta olmak üzere, çalışanlarımız arasından bugüne kadar 121 sporcu, 210 teknik kadro, 1065 idari çalışan Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eğitimi aldı. Bu eğitimler hem sınıf, hem de online eğitim olarak gerçekleşti. 2021 yılında ise, henüz eğitim almamış az sayıda çalışanımıza toplumsal cinsiyet eşitliği farkındalık seminerleri düzenlemeye devam ediyoruz.
 
Üçüncü aşamada Uluslararası Öncülük yer almaktadır. Kulübümüz, Birleşmiş Milletler’in, kadınların tüm sektörlerde ve her düzeyde ekonomik yaşamın içinde yer alabilmesini sağlamak adına, kadınların güçlenmesini hedefleyen “Birleşmiş Milletler Kadının Güçlenmesi Prensipleri (Women's Empowerment Principles - WEPs)” imzacısı oldu. Böylece, yine bir ilki başararak, WEPs ilkelerini Avrupa’da ve Türkiye’de imzalayan ilk spor kulübü olduk. Son olarak Fenerbahçe Spor Kulübü’nün, Birleşmiş Milletler Kadın Birimi’nin “Nesiller Boyu Eşitlik Prensipleri”ni uygulamayı taahhüt ettiğini memnuniyetle paylaşmak isterim.
 
Dördüncü ve son aşamada ise Dönüşümsel Savunuculuk yer almaktadır. “Kapsayıcı Spor Kulübü” olmak adına, önce kendi kulübümüzde yaşayacağımız dönüşümle kitleleri harekete geçireceğiz, farkındalık yaratacağız, dünyaya örnek olacağız demiştik. Bu dönüşüm için, öncelikle kulübümüz içinde değişimin öncüsü ve elçisi olmak üzere gönüllü bir ekip oluşturuldu. Değişim liderleri, kurumda değişimin gerçekleşmesine ilişkin eğitim aldıktan sonra, kulübümüzün önceliklendirdiği alanlardaki çalışma gruplarında yer aldı. Bunlarla birlikte Kulübümüz; Toplumsal cinsiyet eşitliğine erkeklerin katılımını teşvik etmek için erkek sporcularla; kadınlara ve kız çocuklarına rol model olmaları için de, kadın sporcularla çeşitli iletişim ve savunuculuk çalışmaları yapmaktadır. Bu noktada birçok ilke imza atan kulübümüz, özellikle 25 Kasım - 10 Aralık tarihleri arasında kadına yönelik şiddetle mücadelede ülke çapında farkındalık yaratan ve ses getiren güçlü kampanyalar yürütmüş, Birleşmiş Milletler Kadın Birimi tarafından da tüm bu çalışmalarımızdan övgüyle bahsedilmişti” ifadelerini kullandı.
 
Fenerbahçe’nin gücünü anlamak için Kulübümüzü daha yakından tanımak gerektiğini dile getiren İnsan Kaynakları Direktörümüz Önder Birgül, “Fenerbahçe Spor Kulübü, sadece milyonlarca taraftarı olan bir spor kulübü değil, bir spor kulübünden daha fazlası, Türkiye’nin en büyük sivil toplum örgütüdür. Topluma fayda sağlama noktasında üzerimize düşen her türlü sorumluluğun farkındayız. Bu farkındalıkla birlikte, kadınların ve kız çocuklarının güçlenmesi adına her geçen gün, daha büyük bir bilinçle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Henüz eğitim almamış çalışanlara toplumsal cinsiyet eşitliği farkındalık seminerleri düzenliyoruz. Konuyu gündemde tutacak uzman söyleşileri gerçekleştiriyoruz. Spor okullarında çocuğu olan ailelere, Kolej velilerine ve çalışanlara seminerler düzenliyoruz. Yine kendi içimizden çıkardığımız Değişim Liderleri ile konuyu gündemde tutup, çözüm üretmeye devam ediyoruz. Fenerbahçe Spor Kulübü, tüm bu çalışmalarımızla birlikte, sadece sportif başarılarla anılan büyük bir kulüp olmaktan öteye geçmiş, sosyal sorumluluk bilincine sahip, öncü, her alanda lider ve kapsayıcı bir kulüp olmuştur. Tüm bu çalışmalarımızla, kadınların ve kız çocuklarının eşit haklara sahip olması yönünde, bir kişide bile bir farkındalık yaratabildiysek, ne mutlu bize.” diyerek sözlerini noktaladı.
 
İkinci panelde sporda toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda çalışan önemli kuruluşlar yer aldı. Moderatörlüğünü  Nihan Cabbaroğlu’nun yaptığı panele katılan temsilciler,  Nesiller Boyu Eşitlik için Spor Girişimi’nin toplumsal cinsiyet eşitliğine nasıl katkı sağladığına ilişkin görüşlerini paylaştı. 

Lansman etkinliği BM Kadın Birimi Türkiye Direktörü Asya Varbanova’nın kapanış konuşmasıyla sona erdi.