Yeni Site
Fenerbahçe Spor Kulübü Resmi Sitesi Türkiye'nin En Gelişmiş Spor Kulübü Portalı
Fenerbahçe Dergi

Kolayca iki adımda abone olun

Abonelik Formu

ABONELİK BİLGİLERİM

FENERBAHÇE DERGİSİ ABONELİĞİ
MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

 1. TANIMLAR 

  Fenerbahçe Dergisi Aboneliği Mesafeli Satış Sözleşmesi: Fenerbahçe Spor Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş ( Bundan böyle “SATICI ve/veya Fenerbahçe” olarak anılacaktır.)  tarafından www.fenerbahce.org sitesinde satışa sunulmuş olan Fenerbahçe Dergisi Aboneliği Mesafeli Satış Sözleşmesi (Bundan böyle “ Sözleşme” olarak anılacaktır.)

  Satıcı: Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi Kadıköy, İstanbul adresinde mukim Fenerbahçe Spor Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş.

  Alıcı: Fenerbahçe Spor Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş tarafından www.fenerbahce.org adresinde yayınlanan Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Aydınlatma ve Rıza metnini onaylayarak, Fenerbahçe tarafından satışa Ürün/Ürünleri satın almak isteyen müşteriyi ifade etmektedir.

  Alıcı tarafından satın alınmak suretiyle hizmet sözleşmesinin kabul edilmesi halinde Alıcı, KVKK İlişkin Aydınlatma ve Rıza metinini onaylayarak kabul etmiş olmasının yanı sıra, Fenerbahçe ile paylaşmış olduğu kişisel bilgilerinin kendisine çeşitli avantajlar sağlanarak sunulabilmesi, satış, pazarlama ve benzer amaçlı her türlü iletişim mesajlarının gönderilmesi amacıyla; saklanmasına, kullanılmasına ve aynı amaçlara yönelik olarak; Fenerbahçe, Fenerbahçe Spor Kulübü Derneği ve diğer tüm iştirakleri ile paylaşılmasına izin vermiş olmaktadır. ( Fenerbahçe İştirakleri hakkında bilgi için www.fenerbahce.org adresine bakmanız yeterli olacaktır.)

  Site : www.fenerbahce.org adresinde Fenerbahçe tarafından satışa sunulan Ürün/Ürünlerin alınabilmesi için Alıcı tarafından yukarıda yer alan siteye üye olunarak ve kişisel bilgilerinin girileceği ve satın alma işleminin tamamlanacağı linki ifade eder.

  Ürün/Ürünler : Fenerbahçe Spor Ürünleri Sanayi ve Tic. A.Ş. tarafından her ay çıkartılan Fenerbahçe Dergisine  12 Aylık Abonelik
 2. SÖZLEŞMENİN KONUSU

  Bu Sözleşme, ALICI’ nın mobil cihazı ile işlem yaptığı halleri de kapsamak üzere, SATICI’ ya ait www.fenerbahce.org elektronik ticaret internet sitesine ("SİTE") sipariş vererek satın almak istediği aşağıda belirtilen ürün/ürünler ("Ürün/Ürünler") ALICI’ ya satışı-teslimi ve diğer hususlara ilişkin olarak tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenler. ALICI bu Sözleşme’yi SİTE’de  onayladıktan sonra, sipariş verdiği Ürün/Ürünler’in bedeli ve masrafları seçtiği ödeme yöntemi ile tahsil olunur.
 3. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN, FİYAT, ÖDEME VE TESLİMAT

  Ürün/Ürünlerin Satış Bedeli ile Ödeme (tahsilat) Bilgilerinin detayları www.fenerbahce.org adresinde yayınlanan Ön Bilgilendirme Formu’ nda yer almaktadır. ALICI’nin Ön Bilgilendirme Formun’da belirttiği adresi teslim yeri ve ALICI’ya ait Teslimat Bilgisi olarak kabul edilir.

  Teslimatı yapacak kargo firmasının ALICI’nın bulunduğu yerde şubesi olmadığı takdirde ALICI’nın SATICI tarafından bildirilecek bir diğer yakın şubesinden teslim alması gerekmektedir (Bu hususta ALICI’ya gerekli bilgilendirme, e-posta/mail, SMS veya telefonla yapılacaktır). Teslimat ile ilgili diğer konular Sözleşme’nin aşağıdaki 7. maddesinde belirtilmiştir.
 4. ALICI’NIN ÖNCEDEN BİLGİLENDİRİLDİĞİ HUSUSLAR

  ALICI, aşağıdaki hususlarda, bu Sözleşme’nin ALICI tarafından Site’de  kabulü ile kurulmasından ve gerek siparişi, gerek ödeme yükümlülüğü altına girmesinden önce Site’nin ilgili sayfaları-kısımlarındaki tüm genel-özel açıklamaları görerek ve inceleyerek bilgilendiğini teyit ederek  kabul eder.
  • SATICI’nın unvanı ve iletişim bilgileri ile güncel tanıtıcı bilgileri,
  •  Ürün/Ürünler ’in Site’ den alınması sırasındaki satış işlemi aşamaları ile yanlış girilen bilgilerin düzeltilmesine ilişkin amaca uygun araçlar-yöntemler,
  • SATICI’nın mensubu olduğu Meslek Odası (İTO-İstanbul Ticaret Odası) ve ITO’nun meslek ile ilgili öngördüğü davranış kuralları bilgisinin edinebileceği elektronik iletişim bilgileri (Telefon:  4440486, www.ito.org.tr
  •  SATICI tarafından uygulanan ALICI bilgileri için geçerli gizlilik, veri kullanımı-işleme ve ALICI’ya elektronik iletişim kuralları ile ALICI’nın bu hususlarda SATICI’ya verdiği izinler, ALICI’nın Kanuni hakları, SATICI’nın hakları ve tarafların haklarını kullanım usulleri,
  • Ürün/Ürünler için SATICI tarafından öngörülen gönderim kısıtlamaları,
  • Sözleşme konusu Ürün/Ürünler için SATICI tarafından kabul edilen ödeme yöntem-araçları ile Ürün/Ürünler’ in temel özellik-nitelikleri, vergiler dahil toplam fiyatı (ilgili masraflar da dahil olmak üzere ALICI’ nın SATICI’ ya ödeyeceği toplam bedel),
  • Ürün/ Ürülner’in ALICI’ya teslimine ilişkin usuller ile nakliye-teslim-kargo masrafları hakkında bilgiler,
  • Ürün/Ürünler ile ilgili diğer ödeme/tahsilat ve teslimat bilgileri ile Sözleşme’nin ifasına ilişkin bilgiler, bu hususlarda tarafların taahhüt-sorumlulukları
  • ALICI’ nın cayma hakkına sahip olmadığı Ürünler ve diğer mal-hizmetler,
  • ALICI’ nın cayma hakkının olduğu durumlarda bu hakkını kullanma şartları, süresi ve usulü ile hakkın süresinde kullanılmaması durumunda ALICI’ nın cayma hakkını kaybedeceği,
  • Cayma hakkı olan Ürün/Ürünler’ de, Ürün cayma süresi içinde Ürün/Ürün’lerde bir değişiklik, hasar meydana gelmesi halinde ALICI’ nın cayma talebinin kabul edilmeyebileceği ve her durumda SATICI’ ya karşı sorumlu olacağı, SATICI’ nın kabul ettiği hallerde söz konusu bozukluğa veya değişime göre uygun bulduğu bir tutarı ALICI’ ya yapacağı geri ödemeden tenzil (mahsup) ile tahsil edebileceği,
  • Cayma hakkının bulunduğu durumlarda Ürünleri SATICI’ya ne şekilde iade edebileceği ve ilgili tüm mali hususlar (iade yolları, masrafı ve Ürün bedelinin iadesi ve iade sırasında ALICI tarafından kazanılmış/kullanılmış ödül puanları için yapılabilecek indirim ve mahsuplar dahil),
 5. CAYMA HAKKI

  ALICI Ürün’ü teslim aldığı tarihten itibaren ondört (14) gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin bu Sözleşme’den cayma hakkına sahiptir.

  Cayma hakkı bulunan hallerde ALICI’ nın cayma hakkını kullandığına dair açık bir bildirimi yasal 14 günlük süre içinde SATICI ’ya yöneltmiş (yukarıda belirtilen iletişim adreslerine sözlü/yazılı iletmiş) olması yeterlidir. Söz konusu hakkın süresi içerisinde kullanılması durumunda, Ürün’ün azami on (10) gün içerisinde, giderleri ALICI’ ya ait olmak üzere SATICI’ nın yukarıdaki adresine gönderilmesi zorunludur.

  Bu iade işleminde Ürün/Ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir. Ayrıca vergi mevzuatı gereği, ALICI tarafından kanunen İade Faturası kesilmesi gereken hallerin yanı sıra Ürünle beraber iade edilecek olan fatura üzerinde, aşağıda belirtilen, iade ile ilgili bölüm doldurulup imzalanacaktır. Faturası kurumlar (tüzel kişiler) adına düzenlenen sipariş iadeleri, İade Faturası kesilmediği takdirde kabul edilmeyecektir).
 6. GÜVENLİK-GİZLİLİK, KİŞİSEL BİLGİLER,  ELEKTRONİK İLETİŞİMLER VE FİKRİ-SINAİ HAKLAR İLE İLGİLİ KURALLAR

  SİTE’ de  bilgilerin korunması, gizliliği, işlenmesi-kullanımı ve iletişimler ile diğer hususlarda aşağıda cari esasları belirtilen gizlilik kuralları-politikası ve şartlar geçerlidir.
  1. ALICI tarafından SİTE’  de girilen bilgilerin ve işlemlerin güvenliği için gerekli önlemler, SATICI tarafındaki  sistem altyapısında, bilgi ve işlemin mahiyetine göre günümüz teknik imkanları ölçüsünde alınmıştır. Bununla beraber, söz konusu bilgiler ALICI cihazından girildiğinden ALICI tarafında korunmaları ve ilgisiz kişilerce erişilememesi için, virüs ve benzeri zararlı uygulamalara ilişkin olanlar dahil, gerekli tedbirlerin alınması sorumluluğu ALICI’ya aittir.
  2. ALICI SATICI’ya belirtilen iletişim kanallarından ulaşarak veri kullanımı-işlenmelerini ve/veya iletişimleri her zaman için durdurabilir. ALICI’nın bu husustaki açık bildirimine göre, kişisel veri işlemleri ve/veya tarafına iletişimler yasal azami süre içinde durdurulur; ayrıca dilerse, hukuken muhafazası gerekenler ve/veya mümkün olanlar haricindeki bilgileri, veri kayıt sisteminden silinir ya da kimliği belli olmayacak biçimde anonim hale getirilir. ALICI isterse kişisel verilerinin işlenmesi ile ilgili işlemler, aktarıldığı kişiler, eksik veya yanlış olması halinde düzeltilmesi, düzeltilen bilgilerin ilgili üçüncü kişilere bildirilmesi, verilerin silinmesi veya yok edilmesi, otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz, verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebi ile zarara uğrama halinde giderilmesi gibi konularda SATICI’ya her zaman yukarıdaki iletişim kanallarından başvurabilir ve bilgi alabilir. Bu hususlardaki başvuru ve talepleri yasal azami süreler içinde yerine getirilecek yahut hukuki gerekçesi tarafına açıklanarak kabul edilmeyebilecektir.
  3. SİTE’ ye  ait her türlü bilgi ve içerik ile bunların düzenlenmesi, revizyonu ve kısmen/tamamen kullanımı konusunda; SATICI’ nın anlaşmasına göre diğer üçüncü şahıslara ait olanlar hariç; tüm fikri-sınai haklar ve mülkiyet hakları SATICI’ ya ve Fenerbahçe Spor Kulübü ile diğer iştiraklerine aittir.
  4. SATICI   yukarıdaki konularda gerekli görebileceği her türlü değişikliği yapma hakkını saklı tutar;  bu değişiklikler SATICI tarafından SİTESİ’ den veya diğer uygun yöntemler ile duyurulduğu andan itibaren geçerli olur.
  5. SİTE’den  ulaşılan diğer sitelerde kendilerine ait gizlilik-güvenlik politikaları ve kullanım şartları geçerlidir, oluşabilecek ihtilaflar ile menfi neticelerinden SATICI sorumlu değildir.
  6. SİTE ’nin tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla tüm öğeleri (Fenerbahçe’nin hak ve/veya eser sahibi olduğu her türlü çalışmalar) ve her türlü İçerik, marka, logo, knowhow… vb. her yasal mevzuattan kaynaklı hakları Fenerbahçe’ye aittir veya Fenerbahçe tarafından lisans alınarak kullanılmaktadır. Alıcı, Site’de yer alan metinleri, görüntüleri, her türlü görsel, işitsel ve/ veya görsel-işitsel öğeleri, ara yüz… kısacası İçerik’in tamamını ve/veya bir kısmını ve/veya Fenerbahçe ’ye ve/veya üçüncü kişilere ait fikri ve sınai ürünleri Site’den kopyalayamaz, değiştiremez, başka bir sitede teşhir edemez, paylaşamaz, hiçbir amaçla yayamaz, kaydedemez, çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz, pazarlayamaz, kiralayamaz, satamaz, herhangi bir şekilde üçüncü kişilerin erişimine/kullanımına sunamaz ve/veya üçüncü kişilere iletemez. Alıcı, belirtilenlerle sınırlı olmamak üzere, İçerik’i Site’ye ve/veya Fenrebahçe’ye / İçerik’in yasal mevzuat uyarınca hak ve/veya eser sahipleri olan kişilere ve her türlü üçüncü kişiye maddi veya manevi olarak zarar verecek şekilde ve/veya yasal mevzuata aykırı olarak kullanmayacağını, kullanılmasına izin vermeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Alıcı, Site’den kopyalanmış veya yazıcı ile yazdırılmış hiçbir materyal üzerinden Telif Hakkı, Ticari Marka ve her türlü Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamı notlarını silemez veya çıkartamaz.
  7. Alıcı, işbu Sözleşme’deki taahhütlerine aykırı davranarak üçüncü şahısların fikri ve sınai mülkiyet haklarını ihlal etmesi durumunda, işbu Sözleşme’nin Fenerbahçe tarafından tek taraflı olarak derhal, tazminatsız şekilde feshedilebileceğini; ihlal sebebiyle hukuki ve cezai tüm sorumluluğun tarafına ait olacağını; Fenerbahçe ’nin ve/veya ilgili hak sahiplerinin herhangi bir hukuki, idari veya cezai yaptırım, dava ile karşı karşıya kalması halinde tek muhatabın kendisi olacağını ve maddi-manevi, menfi-müspet her türlü zararı ve/veya Fenerbahçe ’nin üçüncü kişilere ödemek zorunda kalacağı bedelleri ayrıca mahkeme kararına gerek kalmaksızın, ilk talep anında derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 7. GENEL HÜKÜMLER
  1. Sözleşme konusu Ürün, yasal 30 günlük süre aşılmamak koşulu ile ALICI’ ya  SİTE’ de gösterdiği adrese aşağıda belirtilen esaslarda teslim edilir.

   SATICI,  Ürünler’i, gönderileri için anlaşmalı kargo firması aracılığı ile göndermekte ve teslim ettirmektedir. Bu kargo firmasının ALICI’nın bulunduğu yerde şubesi olmaması halinde, ALICI’nın Ürünü, kargo firmasının, SATICI tarafından bildirilen bir diğer yakın şubesinden teslim alması gerekmektedir. 

   Stoklarda olan Ürün/Ürünler, sipariş tarihinden itibaren, en geç üç (3) iş günü içerisinde kargoya teslim edilir. Ancak, aynı sipariş içinde kampanyalı Ürün’ler var ise kampanyanın sona ermesi beklenir ve sonrasında en geç 3 (üç) iş günü içinde, sipariş konusu bütün Ürün/Ürünler ALICI tarafından sipariş esnasında bildirilen kişi ve adrese teslim edilmek üzere kargo firmasına verilir.

   Kargo Firmaları, SATICI’dan teslim aldığı gönderileri, uzaklıklarına göre değişmekle birlikte normal şartlar altında ortalama 3 (üç) iş günü içerisinde ALICI’lara ulaştırmaktadır.
  2. Genel olarak ve aksi açıkça belirtilmediği sürece teslimat masrafları (kargo ücreti vb.) ALICI’ ya aittir. SATICI, satış anında yürüttüğü ve SİTE’ de şartlarını ilan ettiği kampanyalara bağlı olarak söz konusu teslimat masraflarının tamamını ya da bir kısmını ALICI’ ya yansıtmayabilir.
  3. Ürünlerin teslimatı anında ALICI’ nın adresinde bizatihi bulunmaması ve adresteki kişilerin teslimatı kabul etmemesi durumunda SATICI, bu husustaki edimini yerine getirmiş kabul edilecektir. Adreste teslim alacak bir kimsenin olmaması durumunda kargo firması ile temas kurarak ürünlerin sevkiyatını takip etmek ALICI’ nın sorumluluğundadır.

   Bu hallerde ALICI’ nın Ürün’ü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile Ürün’ün kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun SATICI’ ya iade edilmesinden dolayı oluşan giderler de ALICI’ ya aittir.
  4. ALICI, Ürün’ü teslim aldığı anda kontrol etmekle ve Ürün’de kargodan kaynaklanan bir sorun gördüğünde, Ürün’ü kabul etmemek ve Kargo firması yetkilisine tutanak tutturmakla sorumludur. Aksi halde SATICI sorumluluk kabul etmeyecektir.
  5. ALICI’ nın, SATICI tarafından aksi yazılı öngörülmemiş ise, Ürün’ü teslim almadan önce bedelini tamamen ödemiş olması gerekir. Peşin satışlarda teslimattan önce Ürün bedeli SATICI’ ya tamamen ödenmediği, taksitli satışlarda vadesi gelen taksit tutarı tediye edilmediği takdirde SATICI, tek taraflı olarak sözleşmeyi iptal edebilir ve Ürün’ü teslim etmeyebilir.

   Ürün teslimatı sonrasında herhangi bir sebepten dolayı, işlem yapılan kredi kartının ait olduğu Banka/finansman kurumunun Ürün bedelini SATICI’ ya ödememesi ya da ödediği bedeli geri talep etmesi halinde, Ürün en geç 3 gün içinde ALICI tarafından SATICI’ ya iade edilir. Ürün bedelinin ödenmemesi ALICI’ nın bir kusurundan veya ihmalin kaynaklanıyor ise kargo masrafları ALICI tarafından karşılanacaktır. SATICI’ nın iadeyi kabul etmeksizin Ürün bedeli alacağını takip dahil diğer tüm akdi-kanuni hakları ayrıca ve her halükarda saklıdır.

   Tereddütte mahal vermemek bakımından; ALICI’ nın satış bedelini, bankalardan (finansman kuruluşları dahil) sahip olduğu kredi kartı, taksit kart v.b. ile ödediği hallerde, bu kartların sağladığı tüm imkanlar doğrudan kartı veren kuruluşça sağlanmış kredi ve/veya taksitli ödeme imkanlarıdır; bu çerçevede gerçekleşen ve SATICI’ nın bedelini defaten veya peyder pey tahsil ettiği Ürün satışları işbu Sözleşme’nin tarafları yönünden kredili veya taksitli satış değildir, peşin satıştır. SATICI’ nın kanunen taksitle satış sayılan hallerdeki yasal hakları (taksitlerin ödenmemesi halinde sözleşmeyi fesih ve/veya kalan borcun tümünün temerrüt faizi ile birlikte ödenmesini talep hakları dahil) ilgili mevuzat çerçevesinde mevcut ve saklıdır. ALICI’ nın temerrüdü durumunda yürürlükteki kanunların öngördüğü şekilde aylık oranda temerrüt faizi tatbik edilir.
  6. Ürün/Ürünler’in  normal satış/teslimat koşulları dışında olağanüstü durumlar (hava muhalefeti, yoğun trafik, deprem, sel, yangın gibi) nedeni ile yasal azami 30 günlük süre zarfında teslim edilememesi söz konusu ise, SATICI teslimat ile ilgili olarak ALICI’yı bilgilendirir. Bu durumda ALICI siparişi iptal edebilir, benzer bir ürün sipariş edebilir veya olağanüstü durum sonuna kadar bekleyebilir.
  7. SATICI Sözleşme konusu Ürün/Ürünler’i  tedarik edemeyeceğinin anlaşılması halinde, bu durumu öğrendiği tarihten itibaren üç (3) gün içinde açık bir şekilde ALICI’ yı kanuna uygun yöntemle bilgilendirmek ve sözlü/yazılı onayını almak kaydıyla,  eşit kalite-fiyatta başka bir mal/hizmeti tedarik edebilir ve Sözleşme konusu taahhüdünü bu suretle yerine getirmiş sayılır. ALICI söz konusu onayı verip vermemekte her bakımdan serbesttir ve onay vermediği hallerde sipariş iptaline (Sözleşme feshine) ilişkin akdi-kanuni hükümler uygulanır.
  8. Sözleşme-kanuna uygun caymalar dahil sipariş iptallerinde ve Sözleşme fesihlerinde, Ürün bedeli tahsil edilmiş ise, azami 14 gün içinde ALICI’ya iade edilir. Aşağıdaki kuralın gerekleri saklıdır. İade ALICI’nın SATICI’ya Ürün bedeli tediyesinde kullandığı ödeme aracına uygun bir şekilde yapılır. Örneğin Kredi kartlı ödemelerde iade işlemi de ALICI kredi kartına iade sureti ile yapılır ve Ürün tutarı, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra aynı sürede ilgili bankaya iade edilir; bu tutarın bankaya iadesi işleminin SATICI tarafından yapılmasında sonra ALICI hesaplarına yansıması tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI olası gecikmeler için SATICI’nın herhangi bir şekilde müdahalesi ve sorumluluk üstlenmesinin mümkün olamayacağını şimdiden kabul eder (bankaların iadeyi ALICI hesabına yansıtma işlemleri genellikle üç haftayı bulabilmektedir).

   SATICI’nın iade edilecek bedel için, bu Sözleşme ve kanundan doğan mahsup, indirim ve tenzilat hakları vardır ve saklıdır. Sözleşme’nin SATICI’nın edimini ifa etmemesinden ötürü ALICI tarafından feshedildiği hallere ilişkin ALICI kanuni hakları da saklı ve mevcuttur.
  9. Yukarıda 3. maddede yazılı hususların bir kısmı mahiyeti itibari ile bu Sözleşme’de yer almayabilir; bununla beraber, ALICI tarafından SİTE’ de görülen/onaylanan  Ön Bilgilendirme Formunda, keza  SİTE’ nin --ilgisine göre satış aşamaları veya genel-- bilgilendirme sayfaları/bölümlerinde yer almaktadırlar.
  10. Bu Sözleşme’den ve/veya uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde SATICI kayıtları (bilgisayar-ses kayıtları gibi manyetik ortamdaki kayıtlar dahil) delil oluşturur; tarafların ilgili emredici yasal düzenlemelerden bu hususta doğan hakları geçerli ve saklıdır.
 8. ALICI’NIN KANUNİ BAŞVURU YOLLARI - YETKİLİ YARGI MERCİLERİ

  Bu Sözleşme’den doğabilecek uyuşmazlıklarda, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca yasa gereği her yıl belirlenen-ilan edilen  parasal sınırlar dâhilinde İl ve İlçe Tüketici Hakem Heyetleri, bu sınırları aşan durumlarda Tüketici Mahkemeleri görevli-yetkilidir. Taraflar arasında işbu Sözleşme’den doğabilecek uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.

  ALICI, işbu Sözleşme’de ve ayrılmaz parçasını oluşturan sipariş-sözleşme Ön Bilgilendirme Formunda (SİTE’de yer alan ) yazılı tüm koşulları ve açıklamaları okuduğunu, satışa konu Ürün/Ürün’lerin temel özellik-nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları, SATICI ve satışa konu Ürün ile ilgili diğer tüm ön bilgiler-bilgilendirmeler ve cayma hakkı ile kişisel bilgiler-elektronik iletişim ve ödül puanları koşulları dahil bu Sözleşme’nin 3. maddesinde yazılı bütün hususlarda önceden bilgi sahibi olduğunu, tamamını SİTE’ de elektronik ortamda gördüğünü ve yine tüm bunlara elektronik ortamda teyit-onay-kabul-iznini vererek Ürün/Ürünler’ i sipariş ile işbu Sözleşme hükümlerini kabul ettiğini kabul ve beyan eder.

ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

 1. TARAFLAR
  1. SATICI
   Unvanı: Fenerbahçe Spor Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş (“SATICI ve/veya Fenerbahçe” )
   Adresi: Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi, Maraton Girişi, Kızıltoprak, Kadıköy, İstanbul
   Telefon: 0216 970 1907 / 0216 996 1907
   E-posta Adresi: fbdergisi@fenerbahce.org
  2. ALICI 
   Adı/Soyadı/Unvanı: 
   Adresi: 
   Telefon: 
   Eposta Adresi: 
 2. KONU

  İşbu ön bilgilendirme formunun (“Form”) konusu, SATICI’ya ait “www.fenerbahce.org” internet sitesinde satışa sunulmuş olan Fenerbahçe Dergisi Mesafeli Satış Sözleşmesi kapsamındaki ürünlerin ALICI’ya satışı ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (“Kanun”) ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (“Yönetmelik”) hükümleri uyarınca tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirtilmesidir.
  ALICI “www.fenerbahce.org” internet sitesinde Fenerbahçe Dergisi Mesafeli Satış Sözleşmesi (“Sözleşme”) konusu hizmetin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda satın almaya ilişkin gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

  ALICI, bu ön bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce, SATICI tarafından ALICI’ya verilmesi gereken adres, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikler, ürünlerin vergiler dâhil fiyatı, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur.
 3. SATIŞA KONU HİZMET, ÖDEME BİLGİLERİ VE TESLİMAT

  Hizmetin özellikleri (cinsi ve türü, adeti) ve KDV dahil Satış Bedeline ilişkin bilgiler aşağıda belirtildiği gibi olup, bu bilgiler ALICI tarafından da onaylanmıştır.

  Hizmet Fiyat Adet Toplam
  Fenerbahçe Dergisi Aboneliği

  • 12 Aylık Fenerbahçe Dergisi Aboneliği
  • Satın alma işleminin gerçekleştirildiği ayı takip eden aydan başlamak üzere 12 ay boyunca, (her ay için 1 adet olmak üzere ) Fenerbahçe tarafından satışa sunulmak üzere piyasaya çıkartılan “Fenerbahçe Dergisi“ aboneliği.
  KDV DAHİL
  240 TL
  1 Adet 12 Aylık Fenerbahçe Dergisi Aboneliği KDV DAHİL
  240 TL
  Ödeme Şekli Kredi Kartı


  Fenerbahçe Dergisi Aboneliği’nden Faydalanacak Kişiye aboneliğin devam ettiği 12 Ay boyunca,  her Ay Fenerbahçe tarafından hazırlanarak satışa sunulacak olan Fenerbahçe Dergisinin ilgili Ay’ a ilişkin sayısını içerir  1 adet Fenerbahçe Dergisi, ALICI’nın işbu ön bilgilendirme formunda yer alan adresine FENERBAHÇE/SATICI ‘nın anlaşmalı olduğu kargo şirketi tarafından bila bedel olarak gönderilecektir.  
 4. GENEL HÜKÜMLER
  1. Kural olarak, tüm bilet satışları kesindir. Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 9 (1) maddesine istinaden ALICI’nın satın aldığı ürüne dair on dört gün içerisinde herhangi bir sebep göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin cayma hakkı bulunmamaktadır. Cayma hakkı süresinin başlangıcının hesaplanmasında aynı yönetmeliğin 9 (2) ve 9 (3-c) maddeleri birlikte uygulama alanı bulacaktır. İlgili maddelere göre cayma hakkı süresinin belirlenmesinde; ALICI’nın ilk malı teslim aldığı gün esas alınabileceği gibi ALICI sözleşmenin kurulmasından malın teslimine kadar olan sürede de cayma hakkını kullanabilir.
  2. ALICI’nın kredi kartı ile ödeme yaparak satın almış olduğu Fenerbahçe Dergisi Aboneliği’ ni cayma hakkını kullanarak sebeple iptal etmesi halinde, ALICI, SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ödeme yapılan hesaba yansıtılmasına ilişkin ortalama sürecin 2 ile 3 haftayı bulabileceğini, bu tutarın bankaya iadesinden sonra ödeme yapılan hesaba yansıması halinin tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI olası gecikmeler için SATICI’yı sorumlu tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
  3. Form’a konu olan mesafeli satış kapsamında 12 Ay boyunca her Ay ilgili Ay’a ilişkin sayı olmak üzere ALICI’ya teslim edilecek 1 Adet Fenerbahçe Dergisi’nin  sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa ekleri ile  teslim edilmesi ile ilgili ve ürünün/ürünlerin teslim edilmesi anına kadar tüm sorumluluk SATICI’ya aittir. ALICI, ürünü/ürünleri teslim aldığı anda kontrol etmekle ve üründe/ürünlerde SATICI’dan kaynaklanan bir sorun gördüğünde, ürünü/ürünleri kabul etmediğini belirtmelidir.
  4. Form’a konu ürün/ürünlerin teslimatı için işbu Form ile Sözleşme’nin elektronik ortamda teyit edilmiş olması ve hizmetin/hizmetlerin bedelinin ALICI’nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün/ürünlerin bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI hizmetin/hizmetlerin teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.
  5. Form’a konu ürün/ürünlere ilişkin ödemenin ALICI tarafından kredi kartı ile yapılması durumunda, ALICI ile kredi kartı sahibinin ya da ürün/ürünlerin teslim edileceği kişinin farklı olmasından kaynaklanabilecek olan, kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız ve hukuka aykırı olarak kullanılması da dahil olmak üzere türlü hukuki risk, ALICI’ya aittir. ALICI, bahsi geçen durumlarda herhangi bir şekilde zarara uğraması halinde SATICI’dan hiçbir talepte bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
  6. SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar ve/veya teknik sebepler vs. nedenler ile Form’a konu ürün/ürünler dahilinde sağlanacak ürünü/ürünleri süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI’ya 3 (üç) gün içinde bildirmekle yükümlüdür. SATICI hatıra bileti, imzalı forma ve teşekkür yazısını içerir paketini işbu maddede belirtilen durumun ortadan kalkmasını takip eden en kısa zamanda ALICI’ya ulaştırır.
  7. ALICI talep ve şikâyetlerini yukarıdaki SATICI adres, telefon, faks ve email adreslerine iletebilir.
  8. Fenerbahçe Dergisi Aboneliği’ nden faydalanacak ALICI’ nın Madde 3 uyarınca aksine bir talebi olması durumunda 12 Ay boyunca Fenerbahçe Dergisi’nin her ay o aya ilişkin çıkartılmış olan sayısında 1 adet  Fenerbahçe Dergisi  ALICI tarafından belirtilen adrese kargo ve/veya benzeri şekilde gönderilebilecektir.

   ALICI, Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışında ikamet etmekte/bulunmakta ve/veya ürünün/ürünlerin teslim edileceği adres Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışında bulunmakta ise, ikamet ettiği/bulunduğu ve/veya ürünün/ürünlerin teslim edileceği ülkenin söz konusu ürünün/ürünlerin alımı nedeniyle yasa, yönetmelik ve ilgili yasal düzenlemeleri uyarınca tahakkuk ettireceği gümrük vergisi, harç ve sair her türlü mali yükümlülüğün kendisine ait olacağını, ürünün/ürünlerin teslim edilebilmesi için talep olunacak tüm ödemeleri derhal ve aynen yerine getireceğini şimdiden kabul, beyan ve taahhüt eder. Ayrıca ALICI’nın adresi SATICI’nın anlaşmalı olduğu kargo firmasının dağıtım alanının dışında kalmakta ise, ALICI dilerse ürünün/ürünlerin teslim edilebilmesi için talep olunacak tüm masraf ve bedelleri ödemeyi veya SATICI’nın anlaşmalı olduğu kargo firmasının ilgili şubesinden satışa konu olan ürün/ürünleri Sözleşme’de ve Form’da yer alan alıcı/alıcılar tarafından bizzat teslim alınacağını şimdiden kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu durum hakkında ALICI, SATICI’nın anlaşmalı olduğu kargo firması tarafından öncesinde bilgilendirilecektir.
  9. ALICI tarafından satın alınan ürün/ürünlerin tamamı, bir kısmı ve/veya üründen/ürünlerden elde edilen herhangi bir bilgi, yazılım veya hizmet değiştirilemez, kopyalanamaz, dağıtılamaz, çoğaltılamaz, yayınlanamaz, türev niteliğinde çalışmalara konu edilemez, aktarılamaz veya satılamaz. ALICI işbu sözleşme ile satın aldığı ürünü/ürünleri yasa dışı amaçlar için ve/veya bu yasaklanan şekillerde kullanmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksi halde doğabilecek tüm hukuki ve cezai sorumluluk ALICI’ya ait olmakla beraber üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından SATICI’ya karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, SATICI’nın söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.
  10. ALICI ve SATICI işbu Form’un başında bahsedilen yazışma adreslerinin geçerli tebligat adresi olduğunu ve bu adrese yöneltilecek tüm tebligatların geçerli addolunacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
  11. SATICI sipariş vermek için kullanılan “www.fenerbahce.org”  alan adlı internet sitesinin kullanılması nedeniyle, ücret tarifesi ile ilgili olarak ALICI’ya ilave bir maliyet yüklememektedir.
  12. 18 yaşından küçük kişiler ile ayırt etme gücünden yoksun veya kısıtlı erginler SATICI’dan alış-veriş yapamaz.
 5. CAYMA HAKKI
  1. Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 9 (1) maddesine istinaden ALICI’nın satın aldığı ürüne dair on dört gün içerisinde herhangi bir sebep göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin cayma hakkı bulunmamaktadır. Cayma hakkı süresinin başlangıcının hesaplanmasında aynı yönetmeliğin 9 (2) ve 9 (3-c) maddeleri birlikte uygulama alanı bulacaktır.

   Cayma Hakkına Dair Bildirimin yapılacağı İletişim Bilgileri;
   Unvanı: Fenerbahçe Spor Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş
   Adresi: Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi, Maraton Girişi, Kızıltoprak, Kadıköy, İstanbul
   Telefon: 0216 970 1907 / 0216 996 1907
   E-posta Adresi: fbdergisi@fenerbahce.org
 6. YETKİLİ MAHKEME

  İşbu Form’un uygulanmasından doğacak uyuşmazlıklarda, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca her yıl ilan edilen parasal sınırlar dâhilinde ALICI’nın mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

  Tüketici sıfatını haiz olmayan ALICI için, taraflar arasında işbu Sözleşme’den doğabilecek uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.

  İşbu Form elektronik ortamda taraflarca okunup, kabul edilip, teyit edilmiştir. İşbu Form’da düzenlenmemiş hususlarda 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİNE İLİŞKİN 
AYDINLATMA METNİ

Fenerbahçe Spor Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş. olarak, sizlere ait elde etmiş olduğumuz kişisel verilerin özel hayatın gizliliğine ilişkin hususlar da göz önünde bulundurularak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, Veri Sorumlusu sıfatıyla Fenerbahçe Spor Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş. (“Fenerbahçe”) tarafından hangi kapsamda işlenebileceği aşağıda açıklanmıştır.

 1. Kişisel Verilerinizi Toplamamızın Yöntemi ve Hukuki Sebebi Nedir?

  Kişisel verileriniz ürün/hizmet alımınız sırasında ve/veya sonrasında sair sebepler ile yazılı ve/veya sözlü olarak ve/veya elektronik ortamda tarafımıza iletmiş olduğunuz, sağlık bilgileri de dahil olmak üzere özel nitelikli kişisel verilerinizi de içeren her türlü bilgi ve belgeyi ifade etmekte olup, bu bilgiler fiziki ve dijital ortamda saklanmaktadır. Kişisel verileriniz, KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu “Aydınlatma Metni”nde belirtilen gerçek ve tüzel kişiler ile aşağıda yer alan amaçlarla yurt içinde ve yurt dışında işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.
 2. Kişisel Verilerinizi Hangi Amaçla İşliyoruz?

  Kişisel verileriniz,
  • İlgili kanunlar kapsamında ve her türlü mevzuata uygun olarak aldığınız ürünler/hizmetler ile ilgili her türlü işlemin aktivasyonunu sağlamak,
  • Fenerbahçe Spor Kulübü Tüzüğü ile tanımlanan amaçlar doğrultusunda faaliyetlerimizi yürütmek,
  • Üyelik, davetiye, etkinliklerden yararlanma gibi olanaklar sağlamak ve tarafınızın kullanımına sunmak için gerekli her türlü işlemi yerine getirmek,
  • Fenerbahçe ve bağlı şirketleri* ile aşağıda III. maddede belirtilen diğer gerçek ve/veya tüzel kişilerin amaç ve faaliyetleri kapsamında olmak suretiyle,
  • Bunların hizmetleri ile ilgili tarafınıza bilgilendirme yapmak
  • Bunların faaliyet konuları ile ilgili ürün, hizmet ve imkânlarından tarafınıza faydalanma imkânı sunmak,
  • Bunların genel ve özel kampanyalarından, promosyon, tanıtım, indirim vs. gibi avantajlarından tarafınızın haberdar edilmesi, yararlandırılması,
  • Bunların etkinlikleri ile ilgili içerikler, bilet satışları ve gelişmelerden tarafınızın haberdar edilmesi
  • Fenerbahçe menfaat ve politikaları doğrultusunda ticari amaçlarla kullanmak
  • Hizmetlerin iyileştirilmesi için kimliği ifşa edilmeden istatistiksel çalışmalarda kişisel veri ve bilgileri değerlendirilerek analiz yapabilmek
  • Fenerbahçe’ye sponsorlarına, destekçilerine, iş ortaklarına etkinliklerine ilişkin içerikler, olanaklar ve yeniliklerinden tarafınızı haberdar etmek,
  • Tarafınızın talep edeceği bilgi, etkinlik ve hizmetlerle ilgili tarafınıza bilgilendirme yapmak,
  • Tarafınızın kullanıcı adı ve şifresini kullanarak giriş yaptığı mecralarda yer alan kişisel verileriniz, tercihleriniz, işlemleriniz ile gezinme süreniz ve detaylarını elde edilen diğer verilerle birlikte işleyebilmek,
  • Uygulama/aplikasyon yönetmek,
  • Fenerbahçe tarafından muhafaza edilen kişisel verilerinizin güvenliğinin teminini sağlamak ve bu amaçla verilerinizi muhafaza etmek üzere aktarmak,
  • Veri kayıplarının önlenebilmesi için kopyalama/yedekleme yapmak,
  • Yasal mevzuata uygun şekilde ayrıca onay alınmak sureti ile ticari elektronik ileti gönderilebilmek,
  • Fenerbahçe ve bağlı şirketleri* tarafından çıkarılan ve/veya çıkarılacak olan her türlü sadakat kart ile Fenerbahçe ve bağlı şirketlerinin* web sitesi üyelikleri ile ilgili bildirimleri (yenileme, sona erme vb.) yapabilmek, tarafınız ile kurulabilecek her türlü iletişim, yeni sunulacak hizmet ve ürünler ile kişisel veri politikalarında ve üyelik koşullarında olabilecek değişiklik, yenilik vb.ni bildirmek,
  • Yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak amaçlarıyla ve
  • KVKK’da belirtilen diğer amaçlarla,


  Fenerbahçe ve bağlı şirketleri* ile aşağıda III. Maddede belirtilen diğer gerçek ve/veya tüzel kişiler tarafından işlenebilmektedir.
 3. Kişisel Verilerinizi Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarıyoruz?

  KVKK ve yukarıda yer alan I ve II. Maddeler uyarınca toplanan kişisel verileriniz; KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde ve yukarıda yer alan amaçlarla, Fenerbahçe Spor Kulübü Derneği çatısı altında ileride kurulacak şirket ve bağlı ortaklıklar da dahil olmak üzere Fenerbahçe ve bağlı şirketleri* ile bu şirketlerin iş ortaklarına, tedarikçilerine, servis sağlayıcılarına, gerçek ve/veya tüzel kişi hissedarlarına; kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere aktarılabilmektedir.

  *Fenerbahçe ve bağlı şirketleri şunlardır:
  • Fenerbahçe Spor Kulübü Derneği
  • Fenerbahçe Futbol A.Ş.
  • Fener TV Fener Televizyon Haber ve Görsel Yayıncılık A.Ş.
  • Radyo Fenerbahçe Medya ve İletişim Hizmetleri A.Ş.
  • Fenerbahçe İletişim Hizmetleri San. ve Tic. A.Ş.
  • Fenerbahçe Turizm ve Catering İşletmeleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
  • Fenerbahçe Spor Okulları Eğitim İşletmeleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi
  • Fenerbahçe Eğitim ve Öğretim İşletmeleri ve Ticaret A.Ş.
  • Aktif Gençlik Sportif Yatırım Hizmetleri A.Ş.
  • Fenerbahçe Eğitim Kültür ve Sağlık Vakfı
  • Fenerbahçe Üniversitesi
 4. Veri Sahibi Olarak KVKK’nın 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız Nelerdir?

  Kişisel veri sahibi olarak,
  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararınızın giderilmesini talep etme,


  haklarına sahipsiniz.
 5. Veri Sahibi Olarak Haklarınızı Ne Şekilde Kullanacaksınız?

  KVKK’nın 11. maddesi uyarınca sahip olduğunuz yukarıda anılan haklarınızı kullanmak için ÖN BİLGİLENDİRME FORMU link üzerinde belirtilen Ön Bilgilendirme Formunu ’nu eksiksiz doldurmak ve eksiksiz doldurduğunuz bu formu Fenerbahçe Spor Kulübü Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi 34275 Kızıltoprak, Kadıköy/İstanbul adresine bizzat başvurarak  veya iadeli posta yoluyla iletmek suretiyle Fenerbahçe ile irtibata geçebilirsiniz. Fenerbahçe, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, tarafımızca Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

  Bununla beraber, Kişisel verilerinizle ilgili değişiklik ve/veya güncellemeleri her zaman kisiselveri@fenerbahce.org adresine mail yoluyla veya bizzat Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi 34275 Kızıltoprak, Kadıköy/İstanbul adresine başvurmak suretiyle bildirebilirsiniz.
 6. Kişisel Verileriniz Ne Süreyle İşlenecektir?

  KVKK’ya uygun olarak, işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla işlenmiş olan kişisel verileriniz, KVKK md. 7/f.1.’e göre işlenmesi gerektiren amaç ortadan kalktığında ve/veya mevzuat uyarınca verilerinizi işlememiz için zorunlu kılındığımız zamanaşımı süreleri dolduğunda, kişisel verileriniz tarafımızca silinecek, yok edilecek veya anonimleştirerek kullanılmaya devam edilecektir.
 7. KVKK’nın Yürürlük Tarihinden Önce Alınan Kişisel Verileriniz

  KVKK’nın yürürlük tarihi olan 7 Nisan 2016 tarihinden önce kurulmuş bulunan üyelik ilişkisi ve diğer şekillerde hukuka uygun olarak elde edilmiş olan kişisel verileriniz işbu Aydınlatma metninde ve KVKK’da düzenlenen şart ve koşullara uygun olarak işlenmekte, muhafaza edilmekte olup Türkiye’de işlenerek veya Türkiye dışında işlenip muhafaza edilmek üzere yurt dışına da aktarılabilecektir.
 8. KVKK uyarınca Fenerbahçe’nin Kişisel Verilerinizi Açık Rıza Olmaksızın İşleyebileceği Haller:

  KVKK’nın 5. maddesi uyarınca, aşağıdaki hallerde Fenerbahçe, açık rızanız aranmaksızın yukarıda belirtilen ve kanuna uygun olarak almış olduğu kişisel verilerinizi işleyebilir:
  • Kanunlarda açıkça öngörüldüğü hallerde,
  • Fiili imkânsızlık nedeniyle veri sahibi olarak rızanızı açıklayamayacak durumda olmanız veya rızanıza hukuki geçerlilik tanınmayan hallerde kendinizin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için kişisel verinizin işlenmesinin zorunlu olması,
  • Fenerbahçe ve bağlı şirketleri*, III. maddede belirtilen diğer gerçek ve/veya tüzel kişiler ile akdettiğiniz bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
  • Fenerbahçe’nin bir hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
  • Kişisel verinizin tarafınızca alenileştirilmiş olması,
  • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
  • Sahip olduğunuz temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, Fenerbahçe’nin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.