Fenerbahçe Üniversitesi Resmi Gazetede Yayımlandı

24 Kasım 2016 Perşembe
Geçtiğimiz günlerde TBMM Genel Kurulu’nda İstanbul'da Fenerbahçe Üniversitesi kurulmasına yönelik tasarının kabul edilmesinin ardından üniversitenin kuruluş kanunu, 24 Kasım Perşembe günü (bugün) 29898 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak tüzel kişilik kazandı.

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un ilgili maddesi şu şekilde:

MADDE 11- 2809 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“Fenerbahçe Üniversitesi
EK MADDE 172- İstanbul’da Fenerbahçe Eğitim, Kültür ve Sağlık Vakfı tarafından 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere, kamu tüzel kişiliğine sahip Fenerbahçe Üniversitesi adıyla bir vakıf üniversitesi kurulmuştur.
Bu Üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak;
a) Spor Bilimleri Fakültesinden,
b) Sağlık Bilimleri Fakültesinden,
c) Mühendislik ve Mimarlık Fakültesinden,
ç) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden,
d) İletişim Fakültesinden,
e) Sosyal Bilimler Enstitüsünden,
f)  Sağlık Bilimleri Enstitüsünden,
g) Fen Bilimleri Enstitüsünden,
oluşur.”
 

Haber ile ilgili diğer fotoğraflar