Tüzük / BÖLÜM : 6 SOSYAL TESİSLER

01 Haziran 2005 Çarşamba

MADDE 63-AMAÇ

Sosyal Tesisler, üyelerin sosyal ihtiyaçlarını karşılamak, boş zamanlarını değerlendirmek, üyeler arasında birlik ve beraberliği sağlamak amacına uygun olarak düzenlenir ve kullanılır.

Sosyal Tesisler, kiraya verilmez, işletme hakkı ve kullanılması başkasına bırakılmaz.Ancak, Yönetim Kurulunca, Yüksek Divan Kurulunun da görüşü alınarak, işletme hakkı, Fenerbahçe Spor, Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfına veya Kulübün ortağı olduğu ticari şirketlerden herhangi birine bırakılabilir.

Sosyal Tesislerin, yönetmeliklere göre idaresi ve işletilmesi, faaliyetlerin yürütülmesinden, Yönetim Kurulu sorumludur.

İdari ve işletmenin şekil ve şartları yönetmelikle tesbit edilir.

MADDE 64-YENİ VE İLAVE TESİSLER

Sosyal Tesislere yapılacak ilaveler ve yeni yapılacak diğer tesisler için Yönetim Kurulu, gerekli tatbikat projeleri ve mali portreleri ile birlikte başvuracağı Yüksek Divan Kurulundan onay almadan kararlarını uygulamaya koyamaz.

MADDE 65-TESİS VE FAALİYETLERDEN YARARLANMA

Kulübün tesis ve faaliyetlerinden yararlanan üyeler ile üye olmayan kimselerden, Sosyal Tesis giderlerine iştirak payı alınır.

Faydalanmanın esas ve şartları yönetmelikle,iştirak paylarının miktarı ve tahsil şekli her yıl Yüksek Divan Kurulunun görüşü alınarak, Yönetim Kurulu kararı ile tesbit edilir.

devamı >